O nas

Agata Karina

Ekspert w zakresie rozwiązań Customer Experience i UX, wieloletnie doświadczenie w testowaniu rozwiązań biznesowych (rozwiązania ioT, cetnralne i rozwiązania mobilne). Projektant aplikacji, Certyfikat analityka Blockchain.

Anna Afifi

Ekspert w zakresie rozwiązań Customer Experience i UX, wieloletnie doświadczenie w testowaniu rozwiązań biznesowych (rozwiązania ioT, cetnralne i rozwiązania mobilne), projektant aplikacji.

Jimmy Ramy

Dyrektor handlowy, przedsiębiorca. Ponad 30 letnie doświadczenie międzynarodowe w zakresie transformacji systemów transakcyjnych m. in. administracji rządowej, handlu detalicznego, banków i systemów płatności. Ekspert zarządzania danymi i bazami danych, Certyfikat analityka Blockchain.

Arkadiusz Kraczkowski

Dyrektor techniczny, ekspert w zakresie rozwiązań hybrydowych i transformacji cyfrowej, ponad 20 letni doświadczenie w zakresie wsparcia IT i bezpieczeństwa danych przedsiębiorw i start-upów. Certyfikat analityka Blockchain, ekspert w zakresie MS Azure.

Krzysztof Turek

Architekt, ekspert w zakresie przemysłu 4.0, IoT (Internet rzeczy), wdrażania rozwiązań on-premise i rozwiązań Chmurowych w tym hybrydowych (główna specjalizacja MS AZURE). 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu data center, zespołami administratorów, systemami transakcyjnymi o wielkiej skali i utrzymywanymi w reżimie 24/7/365 w administracji publicznej, bankowości i sprzedaży detalicznej.

Tareq Afifi

Starszy ekspert w zakresie rozwiązań hybrydowych i chmurowych, ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia systemów transakcyjnych i finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach i start-up’ach. Ekspert w zakresie MS Azure, raportowania w Power Bi. 

Usamah Afifi

Przedsiębiorca; doświadczenie w zakresie wsparcia firm w kierunku transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0, pracował m. in. w firmach technologicznych IBM, Sybase/SAP, PwC. Specjalista w zakresie zarządzania danymi i RODO, konsultant biznesowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, wykładowca MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i hiszpańskiej UNIR. Skutecznie zrealizował ponad 30 projektów wdrożeniowych.