Jak pomagamy klientom maksymalizować wartość biznesową?

Analizujemy cele biznesowe Twojej firmy

 • Wraz z Tobą przeanalizujemy i poznamy obecne środowisko
 • Sprawdzimy możliwości transformacji cyfrowej
 • Zaproponujemy rozwiązania optymalizacyjne
 • Uwolnimy nieefektywne zasoby ludzkie i infrastrukturę informatyczną w kierunku rozwoju nowych produktów i usług
 • Pomożemy stworzyć nowe nawyki wśród pracowników, adekwatne do zmian i zwiększające efektywność

Projektujemy strategię transformacji Twoich usług do chmury

 • Zaprojektujemy mapę drogową transformacji cyfrowej Twojej firmy, żeby przygotować ją na nowe dynamiczne wyzwania rynkowe
 • Pomożemy Ci podjąć decyzję, które z usług powinny być migrowane w kierunku chmury
 • Pomożemy Ci w optymalizacji kosztów IT (CAPEX i OPEX)
 • Zaprojektujemy optymalną chmurę dla Twojego biznesu i zapewnimy jej bieżącą obsługę

Nadzorujemy i pomagamy w całym procesie migracji

 • Zapewnimy pełne wsparcie w migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową
 • Zintegrujemy rozwiązania chmurowe z istniejącą infrastrukturą informatyczną
 • Wesprzemy w przygotowaniu szkoleń, coaching’ów i komunikacji z kierownictwem i pracownikami w czasie zmian
 • Gwarantujemy sprawdzone praktyki!

Pomagamy w utrzymaniu i rozwoju środowiska

 • Po migracji do chmury możemy administrować Twoją infrastrukturą IT
 • Zapewnimy certyfikowaną bezpieczną infrastrukturę o dużej skalowalności, wysokiej dostępności, zapewniającej ciągłość działania biznesu
 • Skalowalność zapewni maksymalne wykorzystanie potencjału i pozwoli skutecznie realizować cele biznesowe
 • Zbierzemy informacje zwrotne – lesson’s learned, przeprowadzimy audyt skuteczności i trwałości zmian
 • Zoptymalizujemy wdrożone rozwiązania w celu maksymalizacji ich efektywności

Usługi chmurowe HUBSAPA od A do Z

Analizujemy cele biznesowe Twojej firmy

Audyt infrastruktury IT i jej zgodności z planami strategicznymi klienta

Wykonujemy wewnętrzny audyt istniejącego środowiska IT, sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej i gotowości do wspomagania strategii klienta

Szacowanie przyszłych kosztów transformacji i propozycje wartości. Pomoc w podjęciu decyzji, które z usług powinny być migrowane w kierunku chmury

Na podstawie audytu stanu obecnego wyliczamy koszty operacyjne i inwestycyjne – CAPEX. Przygotowujemy propozycje wartości dla kierownictwa do podjęcia decyzji

Projektujemy i wdrażamy strategię transformacji Twoich usług do chmury

Profesjonalne szkolenia i warsztaty uświadamiające z obszaru transformacji cyfrowej i korzyści rozwiązań chmurowych

Wykonujemy wewnętrzny audyt istniejącego środowiska IT, sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej i gotowości do wspomagania strategii klienta

Przygotowanie Strategii Transformacji Cyfrowej i mapy drogowej zmian i transformacji

Na podstawie audytu stanu obecnego wyliczamy koszty operacyjne i inwestycyjne – CAPEX. Przygotowujemy propozycje wartości dla kierownictwa do podjęcia decyzji

Opracowanie działań optymalizujących zasoby IT zarówno pod kątem utrzymania jak i rozwoju – żadnych ukrytych kosztów!

Nasza metodologia pozwala uwolnić nieefektywnie wykorzystany czas pracowników oraz infrastrukturę informatyczną w kierunku wsparcia rozwoju nowych produktów i usług. Pozwala zoptymalizować koszty IT (CAPEX i OPEX) i TCO (Total Cost of Ownership). Analizujemy i optymalizujemy dodatkowe koszty migracji i korzystania z chmury.

Opracowanie strategii zmian i zarządzania oporem organizacji i pracowników przed zmianami

Opracowanie strategii dostosowania nawyków pracowników do nowych rozwiązań, wdrożenia efektywnych i skutecznych strategii komunikacji

Projektowanie rozwiązań chmurowych

Projektujemy strukturę środowiska IT w chmurze opartej na istniejących rozwiązaniach i narzędziach chmurowych (np. AWS, AZURE czy też operator chmury krajowej)

Integracja systemów transakcyjnych klienta z innowacyjnymi komponentami technologicznymi np. sztuczna inteligencja

Konfiguracja i integracja innowacyjnych komponentów biznesowych BI, PowerBI, AI/Si, Blockchain Hyperledger, Machinelearning itp.

Wsparcie klienta w prowadzeniu biznesu wirtualnego w oparciu o najnowsze metodyki zarządzania zwinnego

Wdrożenie wirtualnego biura projektu i komunikacji w oparciu o najnowsze metodologie POMODORO, LEAN STARTUP, LEAN INNOVATION, PMI, PRINCE2, AGILE/SCRUM

Nadzorujemy i pomagamy w całym procesie migracji

Pełne wsparcie klienta w migracji usług do chmury np. Inpremise

Jesteśmy ekspertami w obszarze bezpiecznego uruchomienia i migracji produktów oraz usług do chmury. Mamy doświadczenie w przenoszeniu infrastruktury ERP/CRM klienta np. SAP w kierunku chmury, wspierając go w osiągnięciu wymiernych oszczędności.

Integracja rozwiązań chmurowych z istniejącą infrastrukturą informatyczną

Integrujemy rozwiązania z chmurą krajową. Integrujemy rozwiązań własne np. z chmurą AZURE – hybrydyzacja.

Wsparcie w przygotowaniu szkoleń, coaching’ów i komunikacji z kierownictwem i pracownikami w czasie zmian

Przygotowujemy i prowadzimy warsztaty uświadamiające z obszaru transformacji cyfrowej oraz rozwiązań chmurowych i hybrydowych. Wdrażamy rozwiązania poprawiające komunikację biznesu. Wdrażamy rozwiązania zwiększające efektywność zespołów i produktywność personalną.

Projektujemy i wdrażamy strategię transformacji Twoich usług do chmury

Bieżąca obsługa i administracja usług w chmurze

Zarządzamy i optymalizujemy na bieżąco chmurę obliczeniową oraz monitorujemy koszty przetwarzania danych w chmurze i poza nią.

Audyt powdrożeniowy- lesson’s learned

Zbieramy informacje zwrotne, Lesson’s learned – przeprowadzamy audyt skuteczności trwałości zmian. Proponujemy rozwiązania optymalizujące w celu maksymalizacji efektywności wdrożenia.

Dostosowanie Twojego biznesu chmurowego do wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych

Nasza metodologia pozwala uwolnić nieefektywnie wykorzystany czas pracowników oraz infrastrukturę informatyczną w kierunku wsparcia rozwoju nowych produktów i usług. Pozwala zoptymalizować koszty IT (CAPEX i OPEX) i TCO (Total Cost of Ownership). Analizujemy i optymalizujemy dodatkowe koszty migracji i korzystania z chmury.

Tworzenie i zarządzanie zwinnymi środowiskami startup oraz deweloperskimi w oparciu o DEVOPPS/DEVSECOPS/ CI/CD

Implementacja rozwiązań dostosowujących biznes do wymagań regulacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i prywatności (GDPR/ RODO).

TWOJA Strategia na KRYZYS

 Rozwiązania chmurowe dla Twojego biznesu

Kryzys może być szansą. Przełomowe biznesy takie jak booking.com, UBER, AirB&B powstały jako odpowiedź na potrzeby rynku w czasie recesji!

Dzięki doświadczeniu ekspertów Hubcloud z zakresu wdrożenia transformacji cyfrowej i zmian organizacyjnych, pomagamy naszym klientom w opracowaniu rozwiązań, pozwalających nie tylko dostosować się do niepewnej sytuacji i przetrwać na rynku, ale również osiągnąć wzrost przychodów. Z naszych obserwacji wynika, że w okresie trwania COVID-19 firmy zaczęły inwestować w integrację swoich procesów biznesowych z nowymi technologiami, żeby szybciej dostosowywać się do zmian na rynku.

Jedne z najbardziej skutecznych, szybkich i bezpiecznych sposobów, żeby stać się lekką i zwinną firmą jest uruchomienie platformy biznesowej opartej na rozwiązaniach chmurowych.

Zintegrowanie procesów w firmie: komunikacji, obiegu dokumentów, specjalistycznych programów i systemów, pracy zdalnej w chmurze umożliwia uzyskanie skalowalności, błyskawiczne wprowadzanie nowych produktów i usług przy niskich nakładach. To wszystko można uzyskać przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych (RODO).